- Aymek Mühendislik

Hizmetler

- İş yerlerine devamlı veya geçici süreli teknik personel desteğinin sağlanması
- Teknik danışmanlık hizmetleri
- Teknik servis ve periyodik bakım hizmetleri